تینر B-646 اتومبیلی

ویژگی ها

  • سرعت تبخیر بالایی این تینر دارد.
  • قدرت حلالیت مناسبی دارد.

کاربرد ها