تینر 646 اتومبیلی

ویژگی ها

  • قدرت حلالیت بالایی دارد.
  • در تبخیر قدرت مناسبی دارد.
  • بی رنگ است و بدون مواد سرطان زا درست می شود.
  • دامنه تقطیر 50-150 درجه سانتی گراد است.

کاربرد ها

  • در چربی زدایی قطعات فلزی کاربرد دارد.
  • در رقیق کننده رنگ ها کاربرد دارد.