پرایمر اکرلیک پایه آب

ویژگی ها

 • بر پایه آب است و حلال های نفتی در این پرایمر وجود ندارد.
 • بی بو است.
 • سریع خشک می شود.
 • چسبندگی سطح را بالا می برد.
 • افزودنی های ویژه ای جهت افزایش نفوذ در سطح زیر کار استفاده می شود.
 • زمان ماندگاری بدون قارچ زدگی و کپک زدگی

کاربرد ها

 • منافذ زیر کار را می پوشاند و یک دست می کند.
 • مواد را بهتر اتصال می دهد و نتیجه بهتری دارد.
 • از پوسته شدن و ریزش رنگ جلوگیری می کند.
 • مقاومت رنگ را در برابر سایش و ضربه بالا می برد.
 • در شرایط جدی مختلف مقاومت بالایی دارد.