ضد زنگ ساختمانی

ویژگی ها

  • زمان خشک شدن سریعی دارد.
  • دوام و عمر طولانی دارد.
  • قدرت پوشانندگی بالایی دارد.
  • چسبندگی مناسبی روی سطوح دارد.
  • در برابر خوردگی، سایش و عوامل جوی پایداری خوبی دارد.

کاربرد ها

  • برای محافظت از سطوح فلزی است.
  • در کارگاه های صنعتی، تاسیسات و لوازم خانگی و اداری مناسب است.
  • در برابر نور خورشید و اشعه ماورای بنفش مقاوم است.
  • این رنگ دچار ترک خوردگی نمی شود.
  • از پوسیدگی و خوردگی جلوگیری می کند.