رنگ نیم پلاستیک درجه 2

ویژگی ها

  • رنگ پلاستیک باید استاندارد باشد.
  • باید نشانه گذاری داشته باشد.
  • مواد بعد از باز کردن درب باید شفاف و بدون مواد خارجی باشد.
  • نوشته های روی ظرف باید تمیز و خوانا باشد.

کاربرد ها

  • رنگ آمیزی با این رنگ آسان است.
  • هزینه پایینی نسبت به قیمت های دیگر دارد.
  • برای سقف بسیار کاربردی است.
  • تنوع رنگ زیادی دارد.