رنگ ترافیک اکرلیک ترموپلاست گرم

ویژگی ها

  • تحمل بالایی در دمای بالا دارد.
  • خواص شیمیایی تغییر نمی کند.
  • در برابر تاش های UV مقاومت خوبی دارند.
  • دارای دوام و ماندگاری خوبی است.
  • تغییر رنگ نمی دهد.

کاربرد ها

  • این رنگ در خط کشی ها بزرگراه ها و مسیر های شلوغ شهری استفاده می شود.
  • باند فرود هواپیما یا پیست اتومبیل رانی این رنگ استفاده می شود.
  • علائم راهنما را می توان با این رنگ رسم کرد.
  • پوشش کف پارکینگ یا گاراژ با استفاده از این رنگ ها است.
  • در جدول ها و حاشیه خیابان استفاده می شود.