تینر 60000

ویژگی ها

  • این تینر شفاف است.
  • بدون بوی زننده است.
  • بدون مواد معلق است.
  • قدرت حلالیت بالایی دارد.
  • براقیت بالایی دارد.
  • در شرایط آب و هوایی مختلف قابل استفاده است.

کاربرد ها

  • در تمام صنایع چوبی، خودرویی، صنعتی کاربرد دارد.