تینر فوری 12000

ویژگی ها

  • برای رقیق کردن رنگ کاربرد دارد.
  • بر پایه تیلروسلولز است.
  • بهترین مواد در این تینر استفاده می شود.
  • بر اساس آب و هوای بومی ساخته می شود.

کاربرد ها

  • نیم پلی استر.
  • سیلر و کلیر فوری.
  • بتونه فوری و نیم پلی استر مات و براق.
  • آستر اتومبیلی.