تینر روغنی

ویژگی ها

  • قدرت تبخیر مناسب
  • توانایی حلالیت بالا
  • حفظ براقیت رنگ‌ها
  • سرعت خشک شدن پایین
  • دارای ظاهری مشابه با آب اما کمی مات و کدر
  • دارای بویی شبیه به نفت
  • احساس کمی چربی هنگام برخورد با پوست دست

کاربرد ها

  • رقیق سازی رنگ‌های روغنی
  • پاک کردن رنگ روغنی از روی وسایل و ابزار رنگ آمیزی
  • مورد استفاده بر روی سطوح چوبی و فلزی

تینر باید متناسب با نوع رنگ انتخاب شود چراکه برخی از رنگ‌ها تنها در تینر مخصوص به خود حل می‌شوند. به همین خاطر برای رقیق سازی رنگ‌های روغنی صرفا باید از تینر روغنی استفاده شود. سرعت خشک شدن تینر روغنی کمی پایین است به همین خاطر عده‌ای برای رقیق سازی رنگ‌های روغنی به جای استفاده از تینر روغنی، ترجیح می‌دهند از بنزین استفاده کنند. رقیق سازی رنگ با بنزین به جای تینر، موجب کاهش کیفیت رنگ بر روی سطح مورد نظر خواهد شد. تینرهای روغنی همانند تینر فوری ظاهری شبیه به آب داشته و بی رنگ هستند. اما تفاوتی که میان این تینر با تینر فوری وجود دارد این است که تینر فوری کاملا شفاف است در حالی که تینرهای روغنی کمی کدر و مات هستند.