تینر ترافیک

ویژگی ها

  • دارای قدرت فراری بسیار بالا
  • افزایش کیفیت رنگ ترافیکی
  • افزایش قابلیت اسپری رنگ ترافیک
  • قیمت مناسب
  • سرعت تبخیر بالا
  • برخورداری از ظاهری شفاف
  • مخلوط سازی تینر ترافیکی به اندازه %15 الی 20% وزن رنگ

کاربرد ها

  • رقیق سازی رنگ‌های ترافیکی
  • شستشوی ابزار رنگ آمیزی و اسپری‌

رنگ‌های ترافیکی دارای انواع متفاوتی چون آلکید کلرو کائوچو و اکریلیک ترموپلاست هستند. برای هر یک از انواع رنگ‌های ترافیکی تینر مخصوص به خود وجود دارد. از همین‌رو تینر ترافیکی باید متناسب با ویژگی‌های رنگ ترافیکی خریداری شود.