تینر اپوکسی

ویژگی ها

  • قدرت حلالیت مناسبی دارد.
  • سرعت تبخیر آن بالا است.
  • شفاف است.
  • از ایجاد حباب جلوگیری می‌کند.
  • قیمت مناسب و اقتصادی دارد.

کاربرد ها

  • ساخت رنگ پلی پوکساید
  • رقیق سازی رنگ‌های سیلر و کیلر فوری
  • رقیق سازی رنگ‌ها بر پایه رزین اکریلیک
  • رقیق سازی رنگ‌های ترافیکی
  • رقیق سازی رنگ‌های زینک فسفات و زینک کرومات

از تینر اپوکسی براساس فرمولاسیونی که دارد برای رقیق سازی رنگ‌ها و پرایمرهای پایه اپوکسی استفاده می‌شود. حین خرید تینر باید به دو فاکتور مهم یعنی قدرت حلالیت و سرعت تبخیر آن توجه داشته باشید. قدرت حلالیت این تینر بالاست به همین خاطر برای رقیق سازی رنگ به مقدار کمتری از تینر نیاز خواهید داشت. برای گرفتن نتیجه‌ای بهتر باید سرعت تبخیر تینر با سرعت خشک شدن رنگ هماهنگ باشد.