بتونه پلاستیک

ویژگی ها

  • نیاز به حلال ندارد.
  • پرکنندگی و مقاومت قابل قبولی دارد.
  • چسبندگی خوب به سطح دارد.
  • ناهمواری های سطح را درست می کند.
  • افزایش استحکام و چسبندگی رنگ آمیزی را افزایش می دهد.
  • با شرایط جوی سازگار است.

کاربرد ها

  • برای درزگیری، پرکردن جای میخ استفاده می شود.
  • قابل استفاده روی سطوح سیمانی، چوبی، گچی کاربرد دارد.
  • روی دیوار خشک و مرطوب کاربرد دارد.
  • برای دیوار و سقف قابل استفاده است.