آستر اپوکسی ضد خوردگی زینک ریچ

آستر اپوکسی ضد خوردگی زینک ریچ

ویژگی ها

 • مقاومت فوق العاده در برابر رطوبت
 • ایجاد چسبندگی بسیار بالا
 • کمک به ماندگاری بالاتر لایه های نهایی
 • کمک به ایجاد مقاومت سایشی بالاتر در لایه های نهایی

کاربرد ها

 • مخازن آب آشامیدنی
 • مخازن تحت فشار پتروشیمی
 • مخازن نگهداری فراورده های نفتی
 • اسکلت فلزی بناهای در معرض رطوبت شدید
 • تجهیزات دریایی
 • تجهیزات بنادر
 • المان های شهری در فضای آزاد