رنگ ترافیک اکرلیک ترموست دو جزئی

ویژگی ها

کاربرد ها

  • در خط کشی جاده های بیرون از شهر کاربرد دارد.
  • در خط کشی معابر کاربرد دارد.
  • در رنگ آمیزی استخر استفاده می شود.