بتونه فوری اتومبیلی

ویژگی ها

  • خمیری شکل است.
  • پرکننده و صاف کننده شکاف ها و چال های عمیق را ترمیم می کند.
  • قدرت پوشش عالی دارد.
  • بعد از مصرف سریع خشک می شود.
  • سنباده خوری خوبی دارد.
  • چسبندگی خوبی روی سطوح مختلف دارد.

کاربرد ها