جستجو
  
ثبت نام كاربر      ورود به سايت
کلامی خواندنی

تا گوشی برای شنیدن نداشته باشی حرفی برای گفتن نداری

آب و هوا
 
دمای فعلی :  

حداکثر دما :  
حداقل دما :  


ورود اعضا


ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

لايه میانی کلروکائوچو سریRmi.69

 

شرح محصول

 

اين سيستم به عنوان لايه مياني بر پايه رزين كلروكائوچو فرموله گرديده وبا توجه به دارا بودن تمامي خواص اين سري از محصولات مانند  زمان خشک شدن کوتاه و مقاومت بسيار خوب در مقابل نفوذ آب و املاح جهت حفاظت بلند مدت سازه های فلزی که در محيط های مرطوب معتدل تا خورنده قرار دارند بکار می رود.با اعمال اين لايه مي توان ضخامت مورد نياز و چسبندگي لازم براي رنگ رويه را تامين نموده و از ميزان مصرف رنگ رويه كاست. همچنين  به عنوان آستری جهت پوشش سطوح سيماني و بتوني بکار برد. پوشش فوق در مقابل دماي بالاي Cº80 ،روغن هاي طبيعي و صنعتي مقاوم نمي باشد.من جمله کاربرد های اين سيستم ميتوان به کارخانجات شيميائی، صنايع پتروشيمی ،پالايشگاهها، سازه های فلزی و تاسيسات دريايي اشاره نمود.

ویژگی ها

مقاومت بسيار خوب در مقابل رطوبت ونفوذ آب

مقاومت در برابر اسيد ها، بازها و املاح

چسبندگی بين لايه ای بسيار خوب

 

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ    

بسته بندی

بر اساس رنگ رويه

يک جزئی         

12 ماه

20 ليتری

 
آماده سازی سطوح
 

سطوح سيماني و آجري

سطوح بايستی عاری ازهرگونه آلودگی نظيرگردوغبار،املاح و روغن باشد.قطعات سست وخرد شده سيمان و آجر راجداكنيد.نحوه آماده سازي سطح، ارتباط مستقيم با ميزان چسبندگي رنگ به سطح و نهايتا دستيابي به خواص مورد انتظار دارد. لذا آماده سازي سطح از مراحل بسيار مهم رنگ اميزي مي باشد.

 
آماده سازی رنگ
 

ابتدا رنگ را هم بزنيد تا كاملا يكنواخت شود.

با استفاده از تينر مربوطه مي توانيد رنگ را تا رسيدن به ويسكوزيته مورد نظر رقيق نمائيد.

 

   کد تينر

Rtc.69

   سری رنگ

Rmi.69

 
شرایط اعمال رنگ

 

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری با هوا

  Bar 4 - 3

mm 2.5-1.2

80 - 40  

اسپري بدون هوا

Bar 150- 120

mm 0.63-0.46

80 - 40  

قلم مو و غلطك

براي اعمال رنگ مي توان از اين ابزارنيز استفاده نمود.

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطوح فلزي

 %90 <

C)º ( 35 - 5

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنمC >º3  

 

زمان اعمال لايه بعد

خشك شدن عمقي

خشك شدن سطحي

دماي سطح

حد اقل 48 ساعت

3-2ساعت

Min. 30

Cº25

 
سیستم پیشنهادی
 

اين سيستم را مي توان بر روي كليه سيستم هاي آلكيدي، واش پرايمر ويا آسترهاي وينيلي اعمال نمود.به طور مثال براي سازه هاي فلزي مناطق ساحلي سيستم ذيل پيشنهاد مي گردد.

 

لايه اول

واش پرايمر

µ10

لايه ميانی

لايه مياني كلروكانوچو

µ40-30

لايه نهائی

رنگ رويه آلکيدی سري .R23

µ45-35

 
شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده و بايستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از اتش، مواد محترقه ، حرارت و جريان برق قوی قرار گيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30-10 درجه سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف،رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 
 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوش،و ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 

 

شرح محصول

 

اين سيستم به عنوان لايه مياني بر پايه رزين كلروكائوچو فرموله گرديده وبا توجه به دارا بودن تمامي خواص اين سري از محصولات مانند  زمان خشک شدن کوتاه و مقاومت بسيار خوب در مقابل نفوذ آب و املاح جهت حفاظت بلند مدت سازه های فلزی که در محيط های مرطوب معتدل تا خورنده قرار دارند بکار می رود.با اعمال اين لايه مي توان ضخامت مورد نياز و چسبندگي لازم براي رنگ رويه را تامين نموده و از ميزان مصرف رنگ رويه كاست. همچنين  به عنوان آستری جهت پوشش سطوح سيماني و بتوني بکار برد. پوشش فوق در مقابل دماي بالاي Cº80 ،روغن هاي طبيعي و صنعتي مقاوم نمي باشد.من جمله کاربرد های اين سيستم ميتوان به کارخانجات شيميائی، صنايع پتروشيمی ،پالايشگاهها، سازه های فلزی و تاسيسات دريايي اشاره نمود.

ویژگی ها

مقاومت بسيار خوب در مقابل رطوبت ونفوذ آب

مقاومت در برابر اسيد ها، بازها و املاح

چسبندگی بين لايه ای بسيار خوب

 

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ    

بسته بندی

بر اساس رنگ رويه

يک جزئی         

12 ماه

20 ليتری

 
آماده سازی سطوح
 

سطوح سيماني و آجري

سطوح بايستی عاری ازهرگونه آلودگی نظيرگردوغبار،املاح و روغن باشد.قطعات سست وخرد شده سيمان و آجر راجداكنيد.نحوه آماده سازي سطح، ارتباط مستقيم با ميزان چسبندگي رنگ به سطح و نهايتا دستيابي به خواص مورد انتظار دارد. لذا آماده سازي سطح از مراحل بسيار مهم رنگ اميزي مي باشد.

 
آماده سازی رنگ
 

ابتدا رنگ را هم بزنيد تا كاملا يكنواخت شود.

با استفاده از تينر مربوطه مي توانيد رنگ را تا رسيدن به ويسكوزيته مورد نظر رقيق نمائيد.

 

   کد تينر

Rtc.69

   سری رنگ

Rmi.69

 
شرایط اعمال رنگ

 

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری با هوا

  Bar 4 - 3

mm 2.5-1.2

80 - 40  

اسپري بدون هوا

Bar 150- 120

mm 0.63-0.46

80 - 40  

قلم مو و غلطك

براي اعمال رنگ مي توان از اين ابزارنيز استفاده نمود.

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطوح فلزي

 %90 <

C)º ( 35 - 5

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنمC >º3  

 

زمان اعمال لايه بعد

خشك شدن عمقي

خشك شدن سطحي

دماي سطح

حد اقل 48 ساعت

3-2ساعت

Min. 30

Cº25

 
سیستم پیشنهادی
 

اين سيستم را مي توان بر روي كليه سيستم هاي آلكيدي، واش پرايمر ويا آسترهاي وينيلي اعمال نمود.به طور مثال براي سازه هاي فلزي مناطق ساحلي سيستم ذيل پيشنهاد مي گردد.

 

لايه اول

واش پرايمر

µ10

لايه ميانی

لايه مياني كلروكانوچو

µ40-30

لايه نهائی

رنگ رويه آلکيدی سري .R23

µ45-35

 
شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده و بايستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از اتش، مواد محترقه ، حرارت و جريان برق قوی قرار گيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30-10 درجه سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف،رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 
 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوش،و ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 
 

.Copyright(c)2009 , All rights reserved for rawshan co
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر