جستجو
  
ثبت نام كاربر      ورود به سايت
کلامی خواندنی

تا گوشی برای شنیدن نداشته باشی حرفی برای گفتن نداری

آب و هوا
 
دمای فعلی :  

حداکثر دما :  
حداقل دما :  


ورود اعضا


ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

رنگ وينيلي سري R52

 

شرح محصول

 

پوشش وينيلی شرکت روشان فام با استفاده از رزين های وينيلی جهت پوشش سازه های فلزی که در معرض محيط های شيميائی قراردارندهمچنين درمجاورت يا غوطه ور درآب شيرين ويا آب شور هستند، مانند اسكله هاوسازه هاي فلزي مناطق ساحلي مناسب مي باشد.اين محصول را مي توان براي پوشش خطوط انتقال سيالات،لوله ها،سازه هاي دريائي،سازه هاي فلزي صنايع نفت وپتروشيمي مورد استفاده قرار داد.

ویژگی ها

مقاومت در برابر در محيط های شيميائی معتدل

 مقاومت در برابر ريزش غيرمداوم حلال هاي نظير الكل ها و هيدروكربور هاي آليفاتيك  

 چسبندگی مطلوب برروی سطوح فلزی مختلف،

ثبات براقيت

مقاومت بسيار خوب در مقابل محيط های مرطوب و خورنده

 

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ    

بسته بندی

بر اساس سفارش

يک جزئی         

12ماه

20 ليتری

 
آماده سازی سطوح
 

سطوح فلزی

 سطح را بايستی با روش های متداول تا درجه   Sa3 ويا حداقل Sa 2.5 استاندارد سوئدی(و SP 5 وياSP 10 مطابق با استاندارد SSPC ) پاک سازی نموده وحلال شوئی نمائيد.

 
آماده سازی رنگ
 

رنگ رابا استفاده از تينر مربوطه تا رسيدن به ويسکوزيته مورد نظر رقيق نموده و کاملا هم بزنيد.

 

   کد تينر

Rtc.52 

   سری رنگ

R52.

 
شرایط اعمال رنگ

 

  اين سيستم بايستی حداقل درچهار لايه اعمال گردد.

 

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری با هوا

  Bar 5 - 3

mm 5 . 2 -2 , 1

80 - 40  

اسپری بدون هوا

Bar 150-120

mm 48 . 0- 38 . 0  

80 - 40

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطح

 %90 <

C)º ( 40 -10

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنمC >º3   

 

زمان اعمال لايه بعد

سخت شدن کامل

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

ساعت >16

72ساعت

17-14 ساعت

2-1 ساعت

Cº25

 
شرایط انبارداری
 

اعمال اين سيستم در کمتر از چهار لايه باعث کاهش ضخامت مورد نياز و خواص مورد انتظار می گردد.در نتيجه از عمر مفيد رنگ کاسته می شود.برای پوشش سازه های غوطه ور در آب شيرين و يا شور سيستم زير پيشنهاد می گردد.

 

لايه اول

واش پرايمر 

µ 10- 5    

لايه دوم

آستر وينيلی طوسی

   µ 35- 25

لايه سوم

لايه ميانی وينيلی(دولايه)

  µ 80-60

رنگ رويه

رنگ رويه وينيلی آلومنيومی يا مشکی

µ40-30

 
شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده و بايستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از اتش، مواد محترقه ، حرارت و جريان برق قوی قرار گيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30 -10 سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 
 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوش،و ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 

 

شرح محصول

 

پوشش وينيلی شرکت روشان فام با استفاده از رزين های وينيلی جهت پوشش سازه های فلزی که در معرض محيط های شيميائی قراردارندهمچنين درمجاورت يا غوطه ور درآب شيرين ويا آب شور هستند، مانند اسكله هاوسازه هاي فلزي مناطق ساحلي مناسب مي باشد.اين محصول را مي توان براي پوشش خطوط انتقال سيالات،لوله ها،سازه هاي دريائي،سازه هاي فلزي صنايع نفت وپتروشيمي مورد استفاده قرار داد.

ویژگی ها

مقاومت در برابر در محيط های شيميائی معتدل

 مقاومت در برابر ريزش غيرمداوم حلال هاي نظير الكل ها و هيدروكربور هاي آليفاتيك  

 چسبندگی مطلوب برروی سطوح فلزی مختلف،

ثبات براقيت

مقاومت بسيار خوب در مقابل محيط های مرطوب و خورنده

 

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ    

بسته بندی

بر اساس سفارش

يک جزئی         

12ماه

20 ليتری

 
آماده سازی سطوح
 

سطوح فلزی

 سطح را بايستی با روش های متداول تا درجه   Sa3 ويا حداقل Sa 2.5 استاندارد سوئدی(و SP 5 وياSP 10 مطابق با استاندارد SSPC ) پاک سازی نموده وحلال شوئی نمائيد.

 
آماده سازی رنگ
 

رنگ رابا استفاده از تينر مربوطه تا رسيدن به ويسکوزيته مورد نظر رقيق نموده و کاملا هم بزنيد.

 

   کد تينر

Rtc.52 

   سری رنگ

R52.

 
شرایط اعمال رنگ

 

  اين سيستم بايستی حداقل درچهار لايه اعمال گردد.

 

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری با هوا

  Bar 5 - 3

mm 5 . 2 -2 , 1

80 - 40  

اسپری بدون هوا

Bar 150-120

mm 48 . 0- 38 . 0  

80 - 40

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطح

 %90 <

C)º ( 40 -10

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنمC >º3   

 

زمان اعمال لايه بعد

سخت شدن کامل

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

ساعت >16

72ساعت

17-14 ساعت

2-1 ساعت

Cº25

 
شرایط انبارداری
 

اعمال اين سيستم در کمتر از چهار لايه باعث کاهش ضخامت مورد نياز و خواص مورد انتظار می گردد.در نتيجه از عمر مفيد رنگ کاسته می شود.برای پوشش سازه های غوطه ور در آب شيرين و يا شور سيستم زير پيشنهاد می گردد.

 

لايه اول

واش پرايمر 

µ 10- 5    

لايه دوم

آستر وينيلی طوسی

   µ 35- 25

لايه سوم

لايه ميانی وينيلی(دولايه)

  µ 80-60

رنگ رويه

رنگ رويه وينيلی آلومنيومی يا مشکی

µ40-30

 
شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده و بايستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از اتش، مواد محترقه ، حرارت و جريان برق قوی قرار گيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30 -10 سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 
 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوش،و ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 
 

.Copyright(c)2009 , All rights reserved for rawshan co
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر