جستجو
  
ثبت نام كاربر      ورود به سايت
آب و هوا
 
دمای فعلی :  

حداکثر دما :  
حداقل دما :  


ورود اعضا


ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

رنگ هواخشک صنعتی آلکیدی سری R23

 

شرح محصول

اين دسته از محصولات برپايه رزين آلكيد اصلاح شده مي باشد وبه واسطه اصلاح صورت پذيرفته رنگ هاي اين گروه در مقايسه با رنگ هاي آلكيدي از خود خواص مطلوبتري ارائه مي نمايند.به طور مثال آلكيدهاي اصلاح شده بر اساس نوع اصلاح داراي زمان خشك شدن بسيار كوتاهتر،سختي بالاتر و مقاومت هاي قليايي و جوي بهتري نسبت به رنگ هاي آلكيدي معمولي مي باشند. از اين رنگ ها براي محافظت سطوح فلزي در محيط هاي صنعتي و نيمه صنعتي ،شيميائي و تا حدودي دريائي استفاده مي شود.

ویژگی

مقاوم در برابر در شرايط مختلف آب و هوائي

دارای چسبندگی مطلوب برروی سطوح مختلف

حفظ و دوام رنگ و براقيت ،سهولت در اعمال

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ    

بسته بندی

بر اساس سفارش

يک جزئی         

24 ماه

20.4 ليتری


آماده سازی سطوح
 

سطوح فلزي

سطح را بايستي عاري از هر گونه آلودگي مانند روغن و يا  ذرات گرد و غبار كرد.سطوح فلزي را ترجيحا بايستي تا استاندارد Sa 2.5  (استاندارد سوئدی) ويا SP 10 مطابق با استاندارد SSPC آماده سازي نمائيد.آماده سازي صحيح سطح ،داراي ارتباط مستقيم با ميزان چسبندگي رنگ به سطح فلز دارد.


آماده سازی رنگ

ابتدا رنگ را كاملا هم زده تا كاملا يكنواخت شود.

با استفاده از تينر مربوطه مي توانيد رنگ را تا رسيدن به ويسكوزيته مورد نظر رقيق نمائيد.


   کد تينر

Rtc.23 

   سری رنگ

R23.

شرایط اعمال رنگ

براي اعمال اين رنگ از رول و يا قلم مو مي توان استفاده نمود و براي رسيدن به ضخامت مورد نظر بايستي چند لايه اعمال گردد. 

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری با هوا

  Bar 5 - 3

 mm 2-1.2

80 - 40  

اسپري بدون هوا

Bar 150-120

   mm    0.53-0.38

80-40

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطوح فلزي

%90 <

C)º ( 35-5

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنمC >º3   

 

زمان اعمال لايه بعد

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

   >18ساعت

12 ساعت

3-1.5 ساعت

Cº25

 
سیستم پیشنهادی

اين رنگ قابل اعمال بر روي سيستم هاي آلكيدي و وينيلي مي باشد.سيستم ذيل جهت پوشش سطوح فلزي مناطق شرجي پيشنهاد مي گردد.

لايه اول

واش پرايمر

µ10-8

لايه ميانی

لايه مياني كلروكائوچو (دو لايه)

µ60-50

لايه نهائی

رنگ رويه آلکيدی سري  R23

µ45-35

 

شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده و بايستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از اتش، مواد محترقه ، حرارت و جريان برق قوی قرار گيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30-10 درجه سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و درصورت باز نمودن درب ظرف،رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوش،و ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 

 

شرح محصول

اين دسته از محصولات برپايه رزين آلكيد اصلاح شده مي باشد وبه واسطه اصلاح صورت پذيرفته رنگ هاي اين گروه در مقايسه با رنگ هاي آلكيدي از خود خواص مطلوبتري ارائه مي نمايند.به طور مثال آلكيدهاي اصلاح شده بر اساس نوع اصلاح داراي زمان خشك شدن بسيار كوتاهتر،سختي بالاتر و مقاومت هاي قليايي و جوي بهتري نسبت به رنگ هاي آلكيدي معمولي مي باشند. از اين رنگ ها براي محافظت سطوح فلزي در محيط هاي صنعتي و نيمه صنعتي ،شيميائي و تا حدودي دريائي استفاده مي شود.

ویژگی

مقاوم در برابر در شرايط مختلف آب و هوائي

دارای چسبندگی مطلوب برروی سطوح مختلف

حفظ و دوام رنگ و براقيت ،سهولت در اعمال

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ    

بسته بندی

بر اساس سفارش

يک جزئی         

24 ماه

20.4 ليتری


آماده سازی سطوح
 

سطوح فلزي

سطح را بايستي عاري از هر گونه آلودگي مانند روغن و يا  ذرات گرد و غبار كرد.سطوح فلزي را ترجيحا بايستي تا استاندارد Sa 2.5  (استاندارد سوئدی) ويا SP 10 مطابق با استاندارد SSPC آماده سازي نمائيد.آماده سازي صحيح سطح ،داراي ارتباط مستقيم با ميزان چسبندگي رنگ به سطح فلز دارد.


آماده سازی رنگ

ابتدا رنگ را كاملا هم زده تا كاملا يكنواخت شود.

با استفاده از تينر مربوطه مي توانيد رنگ را تا رسيدن به ويسكوزيته مورد نظر رقيق نمائيد.


   کد تينر

Rtc.23 

   سری رنگ

R23.

شرایط اعمال رنگ

براي اعمال اين رنگ از رول و يا قلم مو مي توان استفاده نمود و براي رسيدن به ضخامت مورد نظر بايستي چند لايه اعمال گردد. 

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری با هوا

  Bar 5 - 3

 mm 2-1.2

80 - 40  

اسپري بدون هوا

Bar 150-120

   mm    0.53-0.38

80-40

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطوح فلزي

%90 <

C)º ( 35-5

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنمC >º3   

 

زمان اعمال لايه بعد

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

   >18ساعت

12 ساعت

3-1.5 ساعت

Cº25

 
سیستم پیشنهادی

اين رنگ قابل اعمال بر روي سيستم هاي آلكيدي و وينيلي مي باشد.سيستم ذيل جهت پوشش سطوح فلزي مناطق شرجي پيشنهاد مي گردد.

لايه اول

واش پرايمر

µ10-8

لايه ميانی

لايه مياني كلروكائوچو (دو لايه)

µ60-50

لايه نهائی

رنگ رويه آلکيدی سري  R23

µ45-35

 

شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده و بايستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از اتش، مواد محترقه ، حرارت و جريان برق قوی قرار گيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30-10 درجه سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و درصورت باز نمودن درب ظرف،رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوش،و ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 
 

.Copyright(c)2009 , All rights reserved for rawshan co
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر