جستجو
  
ثبت نام كاربر      ورود به سايت
آب و هوا
 
دمای فعلی :  

حداکثر دما :  
حداقل دما :  


ورود اعضا


ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

رنگهای آلکیدی سریع خشک سری R35

 

شرح محصول

اين دسته از محصولات بر پايه آلكيد رزين شورت اويل مي باشد. اين محصول داراي زمان خشك شدن بسيار كوتاه بوده وبه عنوان پوششي تزئيني بر روي سطوح فلزي توصيه مي گردد. علاوه بر زمان خشك شدن بسيار كوتاه كه منجر به افزايش سرعت كار مي گردد.داراي ويژگي ذيل نيزمي باشد. 

ویژگی

 مقاومت سختي و انعطاف پذيري مناسب

 دارای چسبندگی مطلوب برروی سطوح فلزي

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ    

بسته بندی

بر اساس سفارش

يک جزئی         

12 ماه

1.4.20 ليتری


آماده سازی سطوح
 

سطوح فلزي

سطح را بايستي عاري از هر گونه آلودگي مانند روغن و يا ذرات گرد و غبار كرد.سطوح فلزي را ترجيحا بايستي تا استاندارد Sa 2½  استاندارد سوئدی ويا SP 10 مطابق با استاندارد SSPC آماده سازي نمائيد.آماده سازي صحيح سطح ،داراي ارتباط مستقيم با ميزان چسبندگي رنگ به سطح فلز دارد.


آماده سازی رنگ

ابتدا رنگ را هم بزنيد تا كاملا يكنواخت شود.

با استفاده از تينر مربوطه مي توانيد رنگ را تا رسيدن به ويسكوزيته مورد نظر رقيق نمائيد.


   کد تينر

Rtc.35 

   سری رنگ

R35.

شرایط اعمال رنگ

براي اعمال اين رنگ از رول و يا قلم مومي توان استفاده نمود وبراي رسيدن به ضخامت مورد نظر بايستي چند لايه اعمال گردد.

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری با هوا

  Bar 5 - 3

  mm 2-1.2

80 - 40  

اسپري بدون هوا

Bar 150- 120

 mm 0.48-0.38

80 - 40  

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطوح فلزي

%90 <

C)º ( 30-5

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنمC >º3  

 

زمان اعمال لايه بعد

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

16< ساعت

16 ساعت

20دقيقه

Cº25

 
سیستم پیشنهادی

اين سيستم را مي توان مستقيما و به صورت يك لايه بر روي فلز اعمال كرد.

يك لايه

رنگ سريع خشك

µ 40-35

شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده و بايستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از اتش، مواد محترقه،حرارت و جريان برق قوی قرار گيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30-10 درجه سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف،رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوش و ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 

 

شرح محصول

اين دسته از محصولات بر پايه آلكيد رزين شورت اويل مي باشد. اين محصول داراي زمان خشك شدن بسيار كوتاه بوده وبه عنوان پوششي تزئيني بر روي سطوح فلزي توصيه مي گردد. علاوه بر زمان خشك شدن بسيار كوتاه كه منجر به افزايش سرعت كار مي گردد.داراي ويژگي ذيل نيزمي باشد. 

ویژگی

 مقاومت سختي و انعطاف پذيري مناسب

 دارای چسبندگی مطلوب برروی سطوح فلزي

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ    

بسته بندی

بر اساس سفارش

يک جزئی         

12 ماه

1.4.20 ليتری


آماده سازی سطوح
 

سطوح فلزي

سطح را بايستي عاري از هر گونه آلودگي مانند روغن و يا ذرات گرد و غبار كرد.سطوح فلزي را ترجيحا بايستي تا استاندارد Sa 2½  استاندارد سوئدی ويا SP 10 مطابق با استاندارد SSPC آماده سازي نمائيد.آماده سازي صحيح سطح ،داراي ارتباط مستقيم با ميزان چسبندگي رنگ به سطح فلز دارد.


آماده سازی رنگ

ابتدا رنگ را هم بزنيد تا كاملا يكنواخت شود.

با استفاده از تينر مربوطه مي توانيد رنگ را تا رسيدن به ويسكوزيته مورد نظر رقيق نمائيد.


   کد تينر

Rtc.35 

   سری رنگ

R35.

شرایط اعمال رنگ

براي اعمال اين رنگ از رول و يا قلم مومي توان استفاده نمود وبراي رسيدن به ضخامت مورد نظر بايستي چند لايه اعمال گردد.

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری با هوا

  Bar 5 - 3

  mm 2-1.2

80 - 40  

اسپري بدون هوا

Bar 150- 120

 mm 0.48-0.38

80 - 40  

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطوح فلزي

%90 <

C)º ( 30-5

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنمC >º3  

 

زمان اعمال لايه بعد

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

16< ساعت

16 ساعت

20دقيقه

Cº25

 
سیستم پیشنهادی

اين سيستم را مي توان مستقيما و به صورت يك لايه بر روي فلز اعمال كرد.

يك لايه

رنگ سريع خشك

µ 40-35

شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده و بايستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از اتش، مواد محترقه،حرارت و جريان برق قوی قرار گيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30-10 درجه سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف،رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوش و ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 
 

.Copyright(c)2009 , All rights reserved for rawshan co
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر