جستجو
  
ثبت نام كاربر      ورود به سايت
کلامی خواندنی

تا گوشی برای شنیدن نداشته باشی حرفی برای گفتن نداری

آب و هوا
 
دمای فعلی :  

حداکثر دما :  
حداقل دما :  


ورود اعضا


ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

رنگ مخصوص مخازن آب آشامیدنی سری R75/fg

 

شرح محصول

 

اين پوشش بر پايه رزين اپوكسي  تهيه شده واز جمله مهمترين خواص اين سيستم، مقاومت آبي تحت شرايط غوطه وري جزئي و كامل در آب، همچنين عدم تاثير بر مزه و طعم آب مصرفي و عدم مهاجرت رنگدانه به درون آب مي باشد. اين رنگ داراي مقاومت بسيار عالي در برابر خوردگي مي باشد. همچنين داراي زمان خشك شدن بسيار كوتاه، حتي دردماهاي پائين مي باشد.اين پوشش برای لوله هاي آب صنعتي و يا فاضلاب توصيه نمي گردد.

ویژگی ها

چسبندگی مطلوب برروی سطوح فلزی و بتوني

مقاوم در برابر نفوذ آب

 

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ    

تاريخ انقضاء هاردنر   

بسته بندی

سفيد

دو جزئی         

12 ماه

  18 ماه

20 ليتری

 
آماده سازی سطوح
 

سطوح رنگ آميزي شده

 سطح راعاري از هر گونه آلودگي مانند آب،نمك،گرد وغبار،روغن وگريس نمائيد.اين سيستم مي بايستي بر روي آستري مخصوص اعمال گردد.

 
آماده سازی رنگ
 

رنگ را به نسبت استوكيومتري اعلام شده با هاردنر مخلوط نمائيد وکاملا هم بزنيد،سپس با استفاده از تينر مربوطه تا رسيدن به ويسکوزيته مورد نظر رقيق نمائيد.

 

کد هاردنر

کد تينر

نسبت وزنی اختلاط اجزاء  A ، B

عمر مفيد رنگ آماده شده

Rhg.75

Rtc.75

4-1

12ساعت

 
شرایط اعمال رنگ

 

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری بدون هوا

  Bar 150

mm 0.383

80 - 60  

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطح

%85

C)º ( 40-5

دمای سطح C ≥º5

نقطه شبنم C >º5

 

سخت شدن کامل

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

14 روز

16-14 ساعت

4-3 ساعت

Cº25

 
سیستم پیشنهادی
 

 سيستم ذيل جهت پوشش سطوح داخلي لوله هاي آب آشاميدني توصيه مي گردد. 

 

لايه اول

آستر اپوكسي  سری Rpr75/fg

(ضخامت فيلم تر) µ 220

(ضخامت خشك) µ 100

رنگ نهائي

 رنگ رويه اپوكسي سفيدسریfg /R75

(ضخامت فيلم تر) µ 225

(ضخامت خشك) µ 100

 
شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده و بايستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از اتش، مواد محترقه ، حرارت و جريان     برق قوی قرار گيرد.

 

  دمای انبار بايد مابين 30-5 درجه سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف رنگ را در حداقل زمان ممکن  مصرف نمائيد.

 
 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوش،و ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا بهپزشک مراجعه نمائيد.

 

اين پوشش برای لوله هاي آب صنعتي و يا فاضلاب توصيه نمي گردد

 

شرح محصول

 

اين پوشش بر پايه رزين اپوكسي  تهيه شده واز جمله مهمترين خواص اين سيستم، مقاومت آبي تحت شرايط غوطه وري جزئي و كامل در آب، همچنين عدم تاثير بر مزه و طعم آب مصرفي و عدم مهاجرت رنگدانه به درون آب مي باشد. اين رنگ داراي مقاومت بسيار عالي در برابر خوردگي مي باشد. همچنين داراي زمان خشك شدن بسيار كوتاه، حتي دردماهاي پائين مي باشد.اين پوشش برای لوله هاي آب صنعتي و يا فاضلاب توصيه نمي گردد.

ویژگی ها

چسبندگی مطلوب برروی سطوح فلزی و بتوني

مقاوم در برابر نفوذ آب

 

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ    

تاريخ انقضاء هاردنر   

بسته بندی

سفيد

دو جزئی         

12 ماه

  18 ماه

20 ليتری

 
آماده سازی سطوح
 

سطوح رنگ آميزي شده

 سطح راعاري از هر گونه آلودگي مانند آب،نمك،گرد وغبار،روغن وگريس نمائيد.اين سيستم مي بايستي بر روي آستري مخصوص اعمال گردد.

 
آماده سازی رنگ
 

رنگ را به نسبت استوكيومتري اعلام شده با هاردنر مخلوط نمائيد وکاملا هم بزنيد،سپس با استفاده از تينر مربوطه تا رسيدن به ويسکوزيته مورد نظر رقيق نمائيد.

 

کد هاردنر

کد تينر

نسبت وزنی اختلاط اجزاء  A ، B

عمر مفيد رنگ آماده شده

Rhg.75

Rtc.75

4-1

12ساعت

 
شرایط اعمال رنگ

 

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری بدون هوا

  Bar 150

mm 0.383

80 - 60  

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطح

%85

C)º ( 40-5

دمای سطح C ≥º5

نقطه شبنم C >º5

 

سخت شدن کامل

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

14 روز

16-14 ساعت

4-3 ساعت

Cº25

 
سیستم پیشنهادی
 

 سيستم ذيل جهت پوشش سطوح داخلي لوله هاي آب آشاميدني توصيه مي گردد. 

 

لايه اول

آستر اپوكسي  سری Rpr75/fg

(ضخامت فيلم تر) µ 220

(ضخامت خشك) µ 100

رنگ نهائي

 رنگ رويه اپوكسي سفيدسریfg /R75

(ضخامت فيلم تر) µ 225

(ضخامت خشك) µ 100

 
شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده و بايستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از اتش، مواد محترقه ، حرارت و جريان     برق قوی قرار گيرد.

 

  دمای انبار بايد مابين 30-5 درجه سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف رنگ را در حداقل زمان ممکن  مصرف نمائيد.

 
 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوش،و ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا بهپزشک مراجعه نمائيد.

 

اين پوشش برای لوله هاي آب صنعتي و يا فاضلاب توصيه نمي گردد

 

.Copyright(c)2009 , All rights reserved for rawshan co
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر