جستجو
  
ثبت نام كاربر      ورود به سايت
کلامی خواندنی

تا گوشی برای شنیدن نداشته باشی حرفی برای گفتن نداری

آب و هوا
 
دمای فعلی :  

حداکثر دما :  
حداقل دما :  


ورود اعضا


ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

رنگ فنوليك سري R50

 

شرح محصول

 

اين رنگ بر اساس پايه رزين فنليک تهيه شده و مناسب جهت اعمال بر روی سطوح فولادی وسازه های فلزی می باشد که غوطه ور درآب شيرين بوده و يادرمعرض شرايط نامساعد جوی و محيط های بسيار مرطوب  قرار دارند. اين پوشش برای سطوحی که در معرض محيط های بازی قرار دارند، توصيه نمی گردد.

ویژگی ها

 مقاومت در برابر در محيط های شيميائی معتدل

 چسبندگی مطلوب برروی سطوح مختلف فلزی

 

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ    

بسته بندی

بر اساس سفارش

يک جزئی         

12ماه

20 ليتری

 
آماده سازی سطوح
 

سطوح فلزی

 سطح را بايستی با روش های متداول (و يا ترجيحا تا درجه Sa 2 ½ استاندارد سوئدی ويا SP 10 مطابق با استاندارد SSPC ) پاک سازی نموده وحلال شوئی نمائيد.

سطوح رنگ آميزی شده

سطوح بايستی عاری از هرگونه آلودگی نظير گرد وغبار،املاح و روغن باشد. همچنين هر گونه خوردگی را از سطح زدوده وآستری مناسب را برروی آن اعمال نمائيد.

 
آماده سازی رنگ
 

رنگ رابا استفاده از تينر مربوطه تا رسيدن به ويسکوزيته مورد نظر رقيق نموده و کاملا هم بزنيد.

 

   کد تينر

Rtc.50

   سری رنگ

R50.

 
شرایط اعمال رنگ

 

   اين سيستم بايستی حداقل در سه لايه اعمال گردد.

 

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری با هوا

  Bar 4 - 3

mm 2 -1.2

80 - 40  

اسپری بدون هوا

Bar 140-120

mm 0.45- 0.38  

80 - 40

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطح

 %85 <

C)º ( 40 -10

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنمC >º3   

 

زمان اعمال لايه بعد

سخت شدن کامل

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

24> ساعت >16

24ساعت

24- 12 ساعت

4-3 ساعت

Cº25

 
شرایط انبارداری
 

اعمال اين سيستم در کمتر از سه لايه باعث کاهش ضخامت مورد نياز و خواص مورد انتظار می گردد در نتيجه عمر مفيد رنگ کاهش خواهد يافت.

 

لايه اول

فنليک زينک ريچ 

µ 50-40 

لايه ميانی

 فنليک طوسی

µ 40-30

رنگ رويه

رنگ رويه فنليک آلومنيومی ويا مشکی 

µ 30-20

 
شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده و بايستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از اتش، مواد محترقه ، حرارت و جريان برق قوی قرار گيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30 -10 سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 
 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوش،و ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 

 

شرح محصول

 

اين رنگ بر اساس پايه رزين فنليک تهيه شده و مناسب جهت اعمال بر روی سطوح فولادی وسازه های فلزی می باشد که غوطه ور درآب شيرين بوده و يادرمعرض شرايط نامساعد جوی و محيط های بسيار مرطوب  قرار دارند. اين پوشش برای سطوحی که در معرض محيط های بازی قرار دارند، توصيه نمی گردد.

ویژگی ها

 مقاومت در برابر در محيط های شيميائی معتدل

 چسبندگی مطلوب برروی سطوح مختلف فلزی

 

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ    

بسته بندی

بر اساس سفارش

يک جزئی         

12ماه

20 ليتری

 
آماده سازی سطوح
 

سطوح فلزی

 سطح را بايستی با روش های متداول (و يا ترجيحا تا درجه Sa 2 ½ استاندارد سوئدی ويا SP 10 مطابق با استاندارد SSPC ) پاک سازی نموده وحلال شوئی نمائيد.

سطوح رنگ آميزی شده

سطوح بايستی عاری از هرگونه آلودگی نظير گرد وغبار،املاح و روغن باشد. همچنين هر گونه خوردگی را از سطح زدوده وآستری مناسب را برروی آن اعمال نمائيد.

 
آماده سازی رنگ
 

رنگ رابا استفاده از تينر مربوطه تا رسيدن به ويسکوزيته مورد نظر رقيق نموده و کاملا هم بزنيد.

 

   کد تينر

Rtc.50

   سری رنگ

R50.

 
شرایط اعمال رنگ

 

   اين سيستم بايستی حداقل در سه لايه اعمال گردد.

 

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری با هوا

  Bar 4 - 3

mm 2 -1.2

80 - 40  

اسپری بدون هوا

Bar 140-120

mm 0.45- 0.38  

80 - 40

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطح

 %85 <

C)º ( 40 -10

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنمC >º3   

 

زمان اعمال لايه بعد

سخت شدن کامل

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

24> ساعت >16

24ساعت

24- 12 ساعت

4-3 ساعت

Cº25

 
شرایط انبارداری
 

اعمال اين سيستم در کمتر از سه لايه باعث کاهش ضخامت مورد نياز و خواص مورد انتظار می گردد در نتيجه عمر مفيد رنگ کاهش خواهد يافت.

 

لايه اول

فنليک زينک ريچ 

µ 50-40 

لايه ميانی

 فنليک طوسی

µ 40-30

رنگ رويه

رنگ رويه فنليک آلومنيومی ويا مشکی 

µ 30-20

 
شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده و بايستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از اتش، مواد محترقه ، حرارت و جريان برق قوی قرار گيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30 -10 سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 
 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوش،و ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 
 

.Copyright(c)2009 , All rights reserved for rawshan co
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر