جستجو
  
ثبت نام كاربر      ورود به سايت
کلامی خواندنی

تا گوشی برای شنیدن نداشته باشی حرفی برای گفتن نداری

آب و هوا
 
دمای فعلی :  

حداکثر دما :  
حداقل دما :  


ورود اعضا


ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

رنگ رویه اپوکسی پلی آمید سری R75

 

شرح محصول

 

اين سيستم دو جزئي و بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آميد طراحي و فرموله شده وبه عنوان لايه نهائی در غالب يک سيستم رنگ آميزی جهت پوشش سطوحی که بايستی دارای مقاومت خوردگی و شيميائی بوده و در مقابل بارش باران های اسيدی قرار دارند،مناسب می باشد . اين محصول جهت پوشش سطوحی که در معرض تابش مستقيم نور خورشيد قرار دارند توصيه نمی گردد.

ویژگی ها

مقاوم در برابر محيط های صنعتی و شيميائی

مقاومت عالی در برابر رطوبت و خوردگی

چسبندگی بسيار مطلوب بر روی سطوح مختلف فولادی،آلومينيومی،سيمانی و چوبی  

 

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ    

تاريخ انقضاء هاردنر   

بسته بندی

بر اساس سفارش

دو جزئی         

24 ماه

24 ماه

20.4 ليتری

 
آماده سازی سطوح
 

سطوح فلزی

سطوح را ميتوان توسط روشهای متداول ويا ترجيحا"سندبلاست حداقل تا درجه SA2.5 پاک سازی نموده و مطابق استاندارد SSPC-SP1  حلال شوئی نمود .

سطوح رنگ آميزی شده

سطح را بايستي عاري از هر گونه آلودگي مانند املاح، روغن و يا ذرات گرد و غبار نمود. همچنين هرگونه خوردگی را از سطح زدوده و آستری مناسب را بر روی آن اعمال نمود.

 
آماده سازی رنگ
 

جزء AوBرا دقيقا" به نسبت اعلام شده با يگديگر مخلوط نموده و کاملا" هم بزنيد.

با استفاده از تينر مربوطه تا رسيدن به ويسکوزيته مورد نظر رنگ را رقيق نمائيد.

سی دقيقه پس از مخلوط شدن اجزاء با يکديگر نسبت به اعمال آن بر روی سطح اقدام گردد .

هنگام اختلاط و در زمان مصرف  رنگ می بايست به طور مداوم  همزده شود.

به دليل انجام واکنش بين اجزاء (A,B ) به مقدار لازم و جهت حداکثر 8 ساعت رنگ آميزی ،مخلوط اجزائ  رنگ تهيه گردد.

 

به دليل انجام واکنش پس از اختلاط  بين اجزاء رنگ ، رنگ مخلوط شده بعد از 8ساعت قابل استفاده نيست.

 
 

کد تينر

کد هاردنر

نسبت وزنی اختلاط اجزاء  A ، B

عمر مفيد رنگ آماده شده

Rtc.75

Rha.75

  4به1

8ساعت

 
شرایط اعمال رنگ

 

هنگام رنگ آميزی فشار هوا،دما وجهت وزش باد را درنظر بگيريد.جهت اعمال ميتوانيد از رول و يا قلم مو نيز استفاده نمائيد.

 

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری با هوا

Bar   5-3

mm 2.5-1.2

80 - 40

اسپری بدون هوا

Bar 140- 120

mm 0.45-0.38

80 - 40

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطح

%80 <

C)º ( 40-10

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنم C >º 5    (Cº 45-10)

 

زمان اعمال لايه بعد

سخت شدن کامل

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

> 7روز

7 روز

16-12 ساعت

4-3 ساعت

Cº25

 
سیستم پیشنهادی
 

برای پوشش سازه های فلزی و تاسيساتی که در شرايط جوی نامساعد مانند رطوبت بالا،باران اسيدی،مواد شيميائی و دور از تابش مستقيم نور روز  قرار دارد، سيستم زير پيشنهاد ميگردد.

 

لايه اول

  آستر اپوكسي زينک ريچ 

µ 75

لايه ميانی

  اپوکسی سری Rmi75  

µ  40-50

رنگ نهائي

  اپوکسی  سری R75

µ  30-40

 
شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده و بايستی در ظروف دربسته، پلمپ شده و دور از اتش،مواد محترقه،حرارت وجريان برق قوی قرار گيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30-5 درجه سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف ،رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 
 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوش،و ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 

 

شرح محصول

 

اين سيستم دو جزئي و بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آميد طراحي و فرموله شده وبه عنوان لايه نهائی در غالب يک سيستم رنگ آميزی جهت پوشش سطوحی که بايستی دارای مقاومت خوردگی و شيميائی بوده و در مقابل بارش باران های اسيدی قرار دارند،مناسب می باشد . اين محصول جهت پوشش سطوحی که در معرض تابش مستقيم نور خورشيد قرار دارند توصيه نمی گردد.

ویژگی ها

مقاوم در برابر محيط های صنعتی و شيميائی

مقاومت عالی در برابر رطوبت و خوردگی

چسبندگی بسيار مطلوب بر روی سطوح مختلف فولادی،آلومينيومی،سيمانی و چوبی  

 

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ    

تاريخ انقضاء هاردنر   

بسته بندی

بر اساس سفارش

دو جزئی         

24 ماه

24 ماه

20.4 ليتری

 
آماده سازی سطوح
 

سطوح فلزی

سطوح را ميتوان توسط روشهای متداول ويا ترجيحا"سندبلاست حداقل تا درجه SA2.5 پاک سازی نموده و مطابق استاندارد SSPC-SP1  حلال شوئی نمود .

سطوح رنگ آميزی شده

سطح را بايستي عاري از هر گونه آلودگي مانند املاح، روغن و يا ذرات گرد و غبار نمود. همچنين هرگونه خوردگی را از سطح زدوده و آستری مناسب را بر روی آن اعمال نمود.

 
آماده سازی رنگ
 

جزء AوBرا دقيقا" به نسبت اعلام شده با يگديگر مخلوط نموده و کاملا" هم بزنيد.

با استفاده از تينر مربوطه تا رسيدن به ويسکوزيته مورد نظر رنگ را رقيق نمائيد.

سی دقيقه پس از مخلوط شدن اجزاء با يکديگر نسبت به اعمال آن بر روی سطح اقدام گردد .

هنگام اختلاط و در زمان مصرف  رنگ می بايست به طور مداوم  همزده شود.

به دليل انجام واکنش بين اجزاء (A,B ) به مقدار لازم و جهت حداکثر 8 ساعت رنگ آميزی ،مخلوط اجزائ  رنگ تهيه گردد.

 

به دليل انجام واکنش پس از اختلاط  بين اجزاء رنگ ، رنگ مخلوط شده بعد از 8ساعت قابل استفاده نيست.

 
 

کد تينر

کد هاردنر

نسبت وزنی اختلاط اجزاء  A ، B

عمر مفيد رنگ آماده شده

Rtc.75

Rha.75

  4به1

8ساعت

 
شرایط اعمال رنگ

 

هنگام رنگ آميزی فشار هوا،دما وجهت وزش باد را درنظر بگيريد.جهت اعمال ميتوانيد از رول و يا قلم مو نيز استفاده نمائيد.

 

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری با هوا

Bar   5-3

mm 2.5-1.2

80 - 40

اسپری بدون هوا

Bar 140- 120

mm 0.45-0.38

80 - 40

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطح

%80 <

C)º ( 40-10

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنم C >º 5    (Cº 45-10)

 

زمان اعمال لايه بعد

سخت شدن کامل

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

> 7روز

7 روز

16-12 ساعت

4-3 ساعت

Cº25

 
سیستم پیشنهادی
 

برای پوشش سازه های فلزی و تاسيساتی که در شرايط جوی نامساعد مانند رطوبت بالا،باران اسيدی،مواد شيميائی و دور از تابش مستقيم نور روز  قرار دارد، سيستم زير پيشنهاد ميگردد.

 

لايه اول

  آستر اپوكسي زينک ريچ 

µ 75

لايه ميانی

  اپوکسی سری Rmi75  

µ  40-50

رنگ نهائي

  اپوکسی  سری R75

µ  30-40

 
شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده و بايستی در ظروف دربسته، پلمپ شده و دور از اتش،مواد محترقه،حرارت وجريان برق قوی قرار گيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30-5 درجه سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف ،رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 
 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوش،و ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 
 

.Copyright(c)2009 , All rights reserved for rawshan co
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر