جستجو
  
ثبت نام كاربر      ورود به سايت
کلامی خواندنی

تا گوشی برای شنیدن نداشته باشی حرفی برای گفتن نداری

آب و هوا
 
دمای فعلی :  

حداکثر دما :  
حداقل دما :  


ورود اعضا


ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

رنگ رویه اپوکسی استر سری R78

 

شرح محصول

 

محصولات اپوكسي استر روشان فام يك جزئي و هوا خشك بوده به دليل چسبندگي و انعطاف پذيري فوق العاده بر روي سطوح فلزي همچنين مقاومت شيميائي ،حلالي و آبي مطلوب ونيزدوام رنگ بهتر نسبت به رنگ هاي الكيدآمين، مناسب جهت پوشش تجهيزات وسازه های فلزی در شرايط محيطی صنعتی مي باشد.اين محصول در مقايسه با محصولات اپوكسي دوجزئي داراي مقاومت شيميائي و حلالي كمتري است. محصول فوق براي پوشش سازه هائي چون لوله ها،سازه هاي فلزي سوله هاو پل ها،... استفاده ميگردد.

ویژگی ها

چسبندگی بسيار خوب بر روی سطوح فلزی

ثبات فام و حفظ براقيت

زمان خشک شدن کوتاه

 

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ

بسته بندی

بر اساس سفارش

يك جزئی

12ماه

20 ليتری

 
آماده سازی سطوح
 

سطوح رنگ آميزی شده

بايستي سطح را عاري از هر گونه آلودگي مانند املاح،روغن و يا ذرات گرد وغبار نمود. هرگونه خوردگی را از سطح زدوده و آستری مناسب را بر روی آن اعمال نمائيد.درصورتی که سطح صاف و صيقلی باشد با وسايلی مانند سمباده سطح را سايش دهيد .

 
آماده سازی رنگ
 

ابتدا رنگ را هم بزنيد تا كاملا يكنواخت شود.

با استفاده از تينر مربوطه تا رسيدن به ويسکوزيته مورد نظر رنگ را رقيق نمائيد.

 

کد تينر

Rtc.78

سري رنگ

R78.

 
شرایط اعمال رنگ

 

هنگام اعمال رنگ توسط اسپری می بايستی فشار هوا ،جهت وزش باد،دما و...  را درنظر گرفت .

 

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری با هوا

  Bar 4 - 3

  mm 2.2-1.8

80 - 40  

اسپری بدون هوا

Bar 150-120

mm 0.53-0.48  

80 - 40

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطح

%80

C)º ( 40-10

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنمC >º3   (Cº 45-10)

 

زمان اعمال لايه بعد

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

months 3> زمان > hrs  24

hrs 16

min. 90

Cº 25

 
سیستم پیشنهادی
 

لايه اول

آستر آلكيدي 

µ 50-45

رنگ رويه

 اپوکسی استر

µ 45-40

 
شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده وبايستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از اتش،تابش مستقيم نور خورشيد، مواد محترقه،حرارت وجريان برق قوی قرار گيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30-5 درجه سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف،رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 
 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوش و ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 

درصورت تماس اين رنگ با پوست ابتدا با استفاده از پارچه های جاذب و حلال مناسب رنگ را از پوست پاک کرده و با مقدار زيادی آب شستشو دهيد.

 

 

شرح محصول

 

محصولات اپوكسي استر روشان فام يك جزئي و هوا خشك بوده به دليل چسبندگي و انعطاف پذيري فوق العاده بر روي سطوح فلزي همچنين مقاومت شيميائي ،حلالي و آبي مطلوب ونيزدوام رنگ بهتر نسبت به رنگ هاي الكيدآمين، مناسب جهت پوشش تجهيزات وسازه های فلزی در شرايط محيطی صنعتی مي باشد.اين محصول در مقايسه با محصولات اپوكسي دوجزئي داراي مقاومت شيميائي و حلالي كمتري است. محصول فوق براي پوشش سازه هائي چون لوله ها،سازه هاي فلزي سوله هاو پل ها،... استفاده ميگردد.

ویژگی ها

چسبندگی بسيار خوب بر روی سطوح فلزی

ثبات فام و حفظ براقيت

زمان خشک شدن کوتاه

 

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ

بسته بندی

بر اساس سفارش

يك جزئی

12ماه

20 ليتری

 
آماده سازی سطوح
 

سطوح رنگ آميزی شده

بايستي سطح را عاري از هر گونه آلودگي مانند املاح،روغن و يا ذرات گرد وغبار نمود. هرگونه خوردگی را از سطح زدوده و آستری مناسب را بر روی آن اعمال نمائيد.درصورتی که سطح صاف و صيقلی باشد با وسايلی مانند سمباده سطح را سايش دهيد .

 
آماده سازی رنگ
 

ابتدا رنگ را هم بزنيد تا كاملا يكنواخت شود.

با استفاده از تينر مربوطه تا رسيدن به ويسکوزيته مورد نظر رنگ را رقيق نمائيد.

 

کد تينر

Rtc.78

سري رنگ

R78.

 
شرایط اعمال رنگ

 

هنگام اعمال رنگ توسط اسپری می بايستی فشار هوا ،جهت وزش باد،دما و...  را درنظر گرفت .

 

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری با هوا

  Bar 4 - 3

  mm 2.2-1.8

80 - 40  

اسپری بدون هوا

Bar 150-120

mm 0.53-0.48  

80 - 40

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطح

%80

C)º ( 40-10

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنمC >º3   (Cº 45-10)

 

زمان اعمال لايه بعد

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

months 3> زمان > hrs  24

hrs 16

min. 90

Cº 25

 
سیستم پیشنهادی
 

لايه اول

آستر آلكيدي 

µ 50-45

رنگ رويه

 اپوکسی استر

µ 45-40

 
شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده وبايستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از اتش،تابش مستقيم نور خورشيد، مواد محترقه،حرارت وجريان برق قوی قرار گيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30-5 درجه سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف،رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 
 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوش و ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 

درصورت تماس اين رنگ با پوست ابتدا با استفاده از پارچه های جاذب و حلال مناسب رنگ را از پوست پاک کرده و با مقدار زيادی آب شستشو دهيد.

 
 

.Copyright(c)2009 , All rights reserved for rawshan co
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر