جستجو
  
ثبت نام كاربر      ورود به سايت
کلامی خواندنی

تا گوشی برای شنیدن نداشته باشی حرفی برای گفتن نداری

آب و هوا
 
دمای فعلی :  

حداکثر دما :  
حداقل دما :  


ورود اعضا


ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

چك ليست بازرسي عمليات اماده سازي سطح

(Sand blast)

پارامتر
استاندارد
مقدار واقعی
مناسب
نامناسب
نامشخص
درجه حرارت

ºc  Max

ºc    Min
ºcMax
   
ºc   Min
 
 
 
رطوبت نسبي هوا
ºc
ºc
 
 
 
نقطه شبنم
ºc≥dew point

ºc

     
درجه حرارت

km/h

km/h

     
سرعت وزش باد          
نوع ماده ساينده          
دانه بندي و اندازه ماده ساينده

mesh

 mesh

     
وزن مخصوص ماده ساينده          
جنس ماده ساينده          
فاصله نازل از سطح

 cm

cm

     
قطر دهانه نازل

inch

inch

     
زاويه پاشش          
فشار هواي نازل

psi

psi

     
حداقل استاندارد آماده سازي          
پروفيل و زبري سطح

µ

µ

     
ضريب زبري سطح

µ

µ

     
حداكثر ارتفاع پروفيل          

مواد زائد جوش و اكسيد هاي حاصل از نورد از سطح زدوده شده است؟ □بلي □خير

مواد آلاينده سطح زدوده شده است؟ □بلي □خير

پيمانكار داراي مرجع استاندارد چشمي مقايسه درجه زنگ ،اماده سازي سطح و پروفيل ايجاد شده مي باشد؟ □بلي □ خير

(Sand blast)

پارامتر
استاندارد
مقدار واقعی
مناسب
نامناسب
نامشخص
درجه حرارت

ºc  Max

ºc    Min
ºcMax
   
ºc   Min
 
 
 
رطوبت نسبي هوا
ºc
ºc
 
 
 
نقطه شبنم
ºc≥dew point

ºc

     
درجه حرارت

km/h

km/h

     
سرعت وزش باد          
نوع ماده ساينده          
دانه بندي و اندازه ماده ساينده

mesh

 mesh

     
وزن مخصوص ماده ساينده          
جنس ماده ساينده          
فاصله نازل از سطح

 cm

cm

     
قطر دهانه نازل

inch

inch

     
زاويه پاشش          
فشار هواي نازل

psi

psi

     
حداقل استاندارد آماده سازي          
پروفيل و زبري سطح

µ

µ

     
ضريب زبري سطح

µ

µ

     
حداكثر ارتفاع پروفيل          

مواد زائد جوش و اكسيد هاي حاصل از نورد از سطح زدوده شده است؟ □بلي □خير

مواد آلاينده سطح زدوده شده است؟ □بلي □خير

پيمانكار داراي مرجع استاندارد چشمي مقايسه درجه زنگ ،اماده سازي سطح و پروفيل ايجاد شده مي باشد؟ □بلي □ خير

 

.Copyright(c)2009 , All rights reserved for rawshan co
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر