جستجو
  
ثبت نام كاربر      ورود به سايت
کلامی خواندنی

تا گوشی برای شنیدن نداشته باشی حرفی برای گفتن نداری

آب و هوا
 
دمای فعلی :  

حداکثر دما :  
حداقل دما :  


ورود اعضا


ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

محدوده پاسخ گوئي سيستم هاي مختلف در مقابل تست ها

 

Alkyd

2-can Epoxy

Acrylic Latex

Linseed oil

Phenolic

Chlorinated Rubber

Aliphatic Urethane

Vinyl

Hardness

G

VG

F

P

VG

VG

EX

G

Adhesion

G

EX

F

VG

G

VG

VG

F

Flexibility

G

G

EX

VG

F

VG

VG

EX

Resistance to Abrasion

F

VG

F

P

G

VG

EX

VG

Water

G

EX

F

P

EX

EX

VG

EX

Strong solvents

P

EX

F

P

G

P

EX

P

Acid

F

VG

F

P

EX

EX

EX

EX

Alkali

P

EX

G

P

G

EX

VG

EX

Heat- 200 ºF

G

G

F

F

G

NR

G

NR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EX Excellent

VG Very good

G      Good

F       Fair

P       Poor

NR   Not Recommended

 

 

Alkyd

2-can Epoxy

Acrylic Latex

Linseed oil

Phenolic

Chlorinated Rubber

Aliphatic Urethane

Vinyl

Hardness

G

VG

F

P

VG

VG

EX

G

Adhesion

G

EX

F

VG

G

VG

VG

F

Flexibility

G

G

EX

VG

F

VG

VG

EX

Resistance to Abrasion

F

VG

F

P

G

VG

EX

VG

Water

G

EX

F

P

EX

EX

VG

EX

Strong solvents

P

EX

F

P

G

P

EX

P

Acid

F

VG

F

P

EX

EX

EX

EX

Alkali

P

EX

G

P

G

EX

VG

EX

Heat- 200 ºF

G

G

F

F

G

NR

G

NR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EX Excellent

VG Very good

G      Good

F       Fair

P       Poor

NR   Not Recommended

 

 

.Copyright(c)2009 , All rights reserved for rawshan co
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر