جستجو
  
ثبت نام كاربر      ورود به سايت
کلامی خواندنی

تا گوشی برای شنیدن نداشته باشی حرفی برای گفتن نداری

آب و هوا
 
دمای فعلی :  

حداکثر دما :  
حداقل دما :  


ورود اعضا


ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

سرعت تبخير و نقطه انفجار

نقاط تبخير و انفجار حلال ها

 

Solvent Name

Evap. Time

Flash(ºF)

TLV((ppm)

Aliphatic Hydrocarbons

(Petroleum solvents)

VM &P NAPHTA

20

50

300

Mineral Spirits

 

 

100

Aromatic Hydrocarbons

(Stronger than Aliphatic)

Toluene

20

45

100

Xylol (Xylene)

35

85

100

Esters (Lacquer solvents)

Ethyl Acetate

8

40

400

Isopropyl Acetate

10

50

250

Butyl Acetate-N

30

90

150

Amyl Acetate

50

100

100

Ketones

(Lacquer solvents)

Acetone

4

5

750

MEK

8

30

200

MIBK

20

65

50

Methyl isoamyl  ketone

70

115

50

Diacetone alcohol

200

145

50

Glycol Ethers

(in Lacquer& Latex)

EGMEE

100

104

5

EGMEEA

66

124

5

EGMBE

500

141

25

Alcohols

Ethyl Alcohol

20

60

1000

Isopropyl Alcohol

25

65

400

Butyl Alcohol

70

105

50

Amyl Alcohol

100

115

100

 

Water

100

None

Safe

Nitro paraffin

2-Nitopropane

30

100

10

Chlorinated Solvents

1,1,1-trichloroethane

5

None

350

Methylene chloride

2

None

50

 

Evaporation Time, Ether = 1

EGMEE = Ethylene Glycol Monoethyl Ether

EGMEEA = Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate

EGMBE = Ethylene Glycol Monobuthyl Ether

نقاط تبخير و انفجار حلال ها

 

Solvent Name

Evap. Time

Flash(ºF)

TLV((ppm)

Aliphatic Hydrocarbons

(Petroleum solvents)

VM &P NAPHTA

20

50

300

Mineral Spirits

 

 

100

Aromatic Hydrocarbons

(Stronger than Aliphatic)

Toluene

20

45

100

Xylol (Xylene)

35

85

100

Esters (Lacquer solvents)

Ethyl Acetate

8

40

400

Isopropyl Acetate

10

50

250

Butyl Acetate-N

30

90

150

Amyl Acetate

50

100

100

Ketones

(Lacquer solvents)

Acetone

4

5

750

MEK

8

30

200

MIBK

20

65

50

Methyl isoamyl  ketone

70

115

50

Diacetone alcohol

200

145

50

Glycol Ethers

(in Lacquer& Latex)

EGMEE

100

104

5

EGMEEA

66

124

5

EGMBE

500

141

25

Alcohols

Ethyl Alcohol

20

60

1000

Isopropyl Alcohol

25

65

400

Butyl Alcohol

70

105

50

Amyl Alcohol

100

115

100

 

Water

100

None

Safe

Nitro paraffin

2-Nitopropane

30

100

10

Chlorinated Solvents

1,1,1-trichloroethane

5

None

350

Methylene chloride

2

None

50

 

Evaporation Time, Ether = 1

EGMEE = Ethylene Glycol Monoethyl Ether

EGMEEA = Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate

EGMBE = Ethylene Glycol Monobuthyl Ether

 

.Copyright(c)2009 , All rights reserved for rawshan co
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر