جستجو
  
ثبت نام كاربر      ورود به سايت
کلامی خواندنی

تا گوشی برای شنیدن نداشته باشی حرفی برای گفتن نداری

آب و هوا
 
دمای فعلی :  

حداکثر دما :  
حداقل دما :  


ورود اعضا


ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

جدول ویژگیهای کاربردی

 

Alkyd(ali or aro)

2-can Epoxy

Acrylic Latex

Linseed oil

Phenolic

Chlorinated Rubber

Aliphatic Urethane

Vinyl

Solvents

aliphatic or Aromatic

Lacquer

Water

Aliphatic

Aromatic

Aromatic

Lacquer

Lacquer

Min. Surface Preparation*

SP3

SP6

SP6

SP2

SP6

SP6

***

SP6

Stability During Use

EX

F

EX

EX

EX

EX

F

EX

Brush ability

G

F

EX

VG

G

F

G

P

Method  of  Cure

Oxid.

Chem.

Coal

Oxid.

Oxid.

Evap.

Chem.

Evap.

Speed  of  Cure

     (50-90ºF)

G

G

EX

F

G

EX

EX

EX

Speed  of  Cure

     (35-50ºF)

F

NR

NR

P

F

G

G

G

Film Build per Coat

G

VG

F

G

G

G

VG

G

Use on Primer

G

EX

F

EX

G

G

G

G

Use on Damp  Surface

P

G

VG

P

P

P

G

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EX  Excellent  

G      Good      

VG  Very good           

F       Fair                    

P       Poor

NR   Not Recommended

 

Lacquer = Aromatic plus ketone , or ether solvent

Aliphatic = Mineral Sprit                     

Aromatic = Xylene, Toluene,etc

* SSPC 

** Painting Should not be done above 90ºF or below 34ºF

*** Usually used in top coats

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxid.     =Oxidative polymerization or oxidation

Chem.    =Chemical reaction (two component)

Coal       =Coalescence (latex)

Evap.     =Solvent Evaporation (lacquer)

Min.      = minimum

 

Alkyd(ali or aro)

2-can Epoxy

Acrylic Latex

Linseed oil

Phenolic

Chlorinated Rubber

Aliphatic Urethane

Vinyl

Solvents

aliphatic or Aromatic

Lacquer

Water

Aliphatic

Aromatic

Aromatic

Lacquer

Lacquer

Min. Surface Preparation*

SP3

SP6

SP6

SP2

SP6

SP6

***

SP6

Stability During Use

EX

F

EX

EX

EX

EX

F

EX

Brush ability

G

F

EX

VG

G

F

G

P

Method  of  Cure

Oxid.

Chem.

Coal

Oxid.

Oxid.

Evap.

Chem.

Evap.

Speed  of  Cure

     (50-90ºF)

G

G

EX

F

G

EX

EX

EX

Speed  of  Cure

     (35-50ºF)

F

NR

NR

P

F

G

G

G

Film Build per Coat

G

VG

F

G

G

G

VG

G

Use on Primer

G

EX

F

EX

G

G

G

G

Use on Damp  Surface

P

G

VG

P

P

P

G

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EX  Excellent  

G      Good      

VG  Very good           

F       Fair                    

P       Poor

NR   Not Recommended

 

Lacquer = Aromatic plus ketone , or ether solvent

Aliphatic = Mineral Sprit                     

Aromatic = Xylene, Toluene,etc

* SSPC 

** Painting Should not be done above 90ºF or below 34ºF

*** Usually used in top coats

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxid.     =Oxidative polymerization or oxidation

Chem.    =Chemical reaction (two component)

Coal       =Coalescence (latex)

Evap.     =Solvent Evaporation (lacquer)

Min.      = minimum

 

.Copyright(c)2009 , All rights reserved for rawshan co
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر