جستجو
  
ثبت نام كاربر      ورود به سايت
کلامی خواندنی

تا گوشی برای شنیدن نداشته باشی حرفی برای گفتن نداری

آب و هوا
 
دمای فعلی :  

حداکثر دما :  
حداقل دما :  


ورود اعضا


ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

استانداردهاي آماده سازي سطوح
روش هاي اماده سازي سطح
استاندارد SSPC
استاندارد NACE
استاندارد سوئدي
 
شستشو با حلال
SP1
-
-
Solvent Cleaning
تميز كاري با ابزار دستي
SP2
-
ST.2
Hand tool Cleaning
تميز كاري با ابزار برقي
SP3
-
ST.3
Power tool Cleaning
تميز كاري با شعله
SP4
-
-
Flame Cleaning of new steel
بلاستينگ تا حد فلز سفيد
SP5
No.1
Sa.3
White metal blast Cleaning
بلاستينگ تجاري
SP6
No.3
Sa.2
Commercial Blast Cleaning
بلاستينگ سبك يا برس زني
SP7
No.4
Sa.1
Brush-off Blast Cleaning
اسيد شوئي
SP8
-
-
Chemical Cleaning( Pickling)
سايش به وسيله بلاستينگ
SP9
-
-
Weathering followed by blast cleaning
بلاستينگ با درجه نزديك به فلز سفيد
SP10
No.2
Sa.2.5
Near white metal Blast cleaning
تميز كاريبا ابزار برقي تا سطح فلز لخت
SP11
-
-
Power tool cleaning to bare metal
آماده سازي سطح به وسيله پاشش آب
SP12
No.5
-
Surface preparation by water jetting
اماده سازي سطوح بتوني
SP13
No.6
-
Surfaces preparation of concrete
بلاستينگ صنعتي
SP14
No.8
-
Industrial blast cleaning
تميز كاري تجاري با ابزار برقي
SP15
-
-
Commercial grade power tool cleaning

Note: the following specification (SP4 , SP9) have been discontinued in the 1971 and later editions.

روش هاي اماده سازي سطح
استاندارد SSPC
استاندارد NACE
استاندارد سوئدي
 
شستشو با حلال
SP1
-
-
Solvent Cleaning
تميز كاري با ابزار دستي
SP2
-
ST.2
Hand tool Cleaning
تميز كاري با ابزار برقي
SP3
-
ST.3
Power tool Cleaning
تميز كاري با شعله
SP4
-
-
Flame Cleaning of new steel
بلاستينگ تا حد فلز سفيد
SP5
No.1
Sa.3
White metal blast Cleaning
بلاستينگ تجاري
SP6
No.3
Sa.2
Commercial Blast Cleaning
بلاستينگ سبك يا برس زني
SP7
No.4
Sa.1
Brush-off Blast Cleaning
اسيد شوئي
SP8
-
-
Chemical Cleaning( Pickling)
سايش به وسيله بلاستينگ
SP9
-
-
Weathering followed by blast cleaning
بلاستينگ با درجه نزديك به فلز سفيد
SP10
No.2
Sa.2.5
Near white metal Blast cleaning
تميز كاريبا ابزار برقي تا سطح فلز لخت
SP11
-
-
Power tool cleaning to bare metal
آماده سازي سطح به وسيله پاشش آب
SP12
No.5
-
Surface preparation by water jetting
اماده سازي سطوح بتوني
SP13
No.6
-
Surfaces preparation of concrete
بلاستينگ صنعتي
SP14
No.8
-
Industrial blast cleaning
تميز كاري تجاري با ابزار برقي
SP15
-
-
Commercial grade power tool cleaning

Note: the following specification (SP4 , SP9) have been discontinued in the 1971 and later editions.

 

.Copyright(c)2009 , All rights reserved for rawshan co
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر