جستجو
  
ثبت نام كاربر      ورود به سايت
کلامی خواندنی

تا گوشی برای شنیدن نداشته باشی حرفی برای گفتن نداری

آب و هوا
 
دمای فعلی :  

حداکثر دما :  
حداقل دما :  


ورود اعضا


ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

آستر مخصوص لوله های آب آشامیدنی سری Rpr75/fg

 

شرح محصول

 

اين سيستم دوجزئي و بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آميد طراحي و فرموله شده است وداراي مقاومت شيميائي، مقاومت آبي مناسب و مقاوم در برابر حلال ها مي باشد. همچنين  قابليت سخت شدن كامل و رها سازي تمام حلال ها وعدم مهاجرت پيگمنت به فاز اب از خواص بسيار مهم اين پوشش مي باشد. از اين محصول مي توان جهت محافظت سطوح داخلي لوله ها وتجهيزات انتقال آب  استفاده نمود.

ویژگی ها

اين پوشش برای لوله هاي آب صنعتي و يا فاضلاب توصيه نمي گردد.

اين سيستم توسط انجمن تجقيقات غذائي ژاپن مورد تائيد قرار گرفته است.

 

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ    

تاريخ انقضاء هاردنر   

بسته بندی

نقره اي ، نيمه براق

دو جزئی         

12ماه

12ماه

20 ليتری

 
آماده سازی سطوح
 

سطوح فلزی

 سطح بايستی عاري از هر گونه آلودگي مانند آب،نمك،گرد وغبار،روغن،جرم نورد،زنگ زدگي،بقاياي رنگ قبلي و رطوبت باشد.سطوح فولادي وآهني را بايد براي شرايطي مانند سيستم غوطه وري در آب حداقل تا درجه )Sa 2.5استانداردسوئدی ( ويا SP10 مطابق با استاندارد SSPC ويا در صورت امكان،درجات بالاتر، پاک سازی نمود. ذرات و بقاياي ناشي از سندبلاست بايد از روي سطح زدوده شده و بلافاصله رنگ آميزي شود .

 
آماده سازی رنگ
 

رنگ را به نسبت استوكيومتري اعلام شده با هاردنر مخلوط نمائيد وکاملا هم بزنيد.سپس با استفاده از تينر مربوطه تا رسيدن به ويسکوزيته مورد نظر رقيق نموده وپس از 30 دقيقه بر روی سطح اعمال نمائيد.

 

کد تينر

کد هاردنر

نسبت وزنی اختلاط اجزاء  A ، B

عمر مفيد رنگ آماده شده

Rtc.75

Rha.75

4 به 1

12ساعت

 
شرایط اعمال رنگ

 

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری بدون هوا

  Bar 150

 mm 0.383

80 - 60  

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطح

%85 <

C)º ( 40-10

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنم C >º3   (Cº 45-10)

 

زمان اعمال لايه بعد

سخت شدن کامل

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

day 14> زمان > hr 16

14 روز

16 ساعت

3-2 ساعت

Cº25

 
سیستم پیشنهادی
 

سيستم ذيل جهت پوشش سطوح داخلي لوله هاي آب آشاميدني توصيه مي گردد.

 

لايه اول

آستر اپوكسي نقره اي 

(ضخامت فيلم تر) µ 220

(ضخامت خشك) µ 100

رنگ نهائي

 اپوكسي سفيد مخصوص

(ضخامت فيلم تر) µ 225

(ضخامت خشك) µ 100

 
شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده و بايستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از اتش، مواد محترقه ، حرارت و جريان برق قوی قرار گيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30-5 درجه سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف،رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 
 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوشو ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 

 

شرح محصول

 

اين سيستم دوجزئي و بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آميد طراحي و فرموله شده است وداراي مقاومت شيميائي، مقاومت آبي مناسب و مقاوم در برابر حلال ها مي باشد. همچنين  قابليت سخت شدن كامل و رها سازي تمام حلال ها وعدم مهاجرت پيگمنت به فاز اب از خواص بسيار مهم اين پوشش مي باشد. از اين محصول مي توان جهت محافظت سطوح داخلي لوله ها وتجهيزات انتقال آب  استفاده نمود.

ویژگی ها

اين پوشش برای لوله هاي آب صنعتي و يا فاضلاب توصيه نمي گردد.

اين سيستم توسط انجمن تجقيقات غذائي ژاپن مورد تائيد قرار گرفته است.

 

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ    

تاريخ انقضاء هاردنر   

بسته بندی

نقره اي ، نيمه براق

دو جزئی         

12ماه

12ماه

20 ليتری

 
آماده سازی سطوح
 

سطوح فلزی

 سطح بايستی عاري از هر گونه آلودگي مانند آب،نمك،گرد وغبار،روغن،جرم نورد،زنگ زدگي،بقاياي رنگ قبلي و رطوبت باشد.سطوح فولادي وآهني را بايد براي شرايطي مانند سيستم غوطه وري در آب حداقل تا درجه )Sa 2.5استانداردسوئدی ( ويا SP10 مطابق با استاندارد SSPC ويا در صورت امكان،درجات بالاتر، پاک سازی نمود. ذرات و بقاياي ناشي از سندبلاست بايد از روي سطح زدوده شده و بلافاصله رنگ آميزي شود .

 
آماده سازی رنگ
 

رنگ را به نسبت استوكيومتري اعلام شده با هاردنر مخلوط نمائيد وکاملا هم بزنيد.سپس با استفاده از تينر مربوطه تا رسيدن به ويسکوزيته مورد نظر رقيق نموده وپس از 30 دقيقه بر روی سطح اعمال نمائيد.

 

کد تينر

کد هاردنر

نسبت وزنی اختلاط اجزاء  A ، B

عمر مفيد رنگ آماده شده

Rtc.75

Rha.75

4 به 1

12ساعت

 
شرایط اعمال رنگ

 

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری بدون هوا

  Bar 150

 mm 0.383

80 - 60  

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطح

%85 <

C)º ( 40-10

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنم C >º3   (Cº 45-10)

 

زمان اعمال لايه بعد

سخت شدن کامل

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

day 14> زمان > hr 16

14 روز

16 ساعت

3-2 ساعت

Cº25

 
سیستم پیشنهادی
 

سيستم ذيل جهت پوشش سطوح داخلي لوله هاي آب آشاميدني توصيه مي گردد.

 

لايه اول

آستر اپوكسي نقره اي 

(ضخامت فيلم تر) µ 220

(ضخامت خشك) µ 100

رنگ نهائي

 اپوكسي سفيد مخصوص

(ضخامت فيلم تر) µ 225

(ضخامت خشك) µ 100

 
شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده و بايستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از اتش، مواد محترقه ، حرارت و جريان برق قوی قرار گيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30-5 درجه سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف،رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 
 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوشو ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 
 

.Copyright(c)2009 , All rights reserved for rawshan co
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر