جستجو
  
ثبت نام كاربر      ورود به سايت
کلامی خواندنی

تا گوشی برای شنیدن نداشته باشی حرفی برای گفتن نداری

آب و هوا
 
دمای فعلی :  

حداکثر دما :  
حداقل دما :  


ورود اعضا


ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

آستر اپوکسی زینک ریچ سری Rzr75

 

شرح محصول

 

اين سيستم سه جزئي و بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آميد فرموله شده و حاوی درصد بالائی از پودر روی می باشد که با انجام واکنش های شيميائی با عوامل خورنده محيطی و به روش کاتديک،مانع از نفوذاين عوامل و خوردگی سطح ميگردد و به دليل دارا بودن اين ويژگی خاص برای پوشش سازه های فلزی که درشرايط جوی نامناسب و محيط های صنعتی خورنده قرار دارند توصيه می گردد.

ویژگی ها

 مقاوم در برابر محيط های صنعتی و شيميائی

 چسبندگی خوب بر روی سطوح مختلف فلزی

 مقاومت عالی در برابر رطوبت و خوردگی

 

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ

تاريخ انقضاء هاردنر

بسته بندی

خاکستری

سه جزئی

24 ماه

24 ماه

20 ليتری

 
آماده سازی سطوح
 

سطوح فلزی

سطح بايستی عاري از هر گونه آلودگي مانند املاح،گردوغبار،روغن،جرم نورد،زنگ زدگي،بقاياي رنگ قبلي و رطوبت باشد. سطوح را ميتوان توسط روشهای متداول ويا ترجيحا" سند بلاست حداقل تا درجه SA2.5 پاک سازی نموده و مطابق استاندارد  SSPC-SP1 حلال شوئی نمود .

 
آماده سازی رنگ
 

جزء AوBوCرا دقيقا" به نسبت اعلام شده با يگديگر مخلوط نموده و کاملا" هم بزنيد.

سی دقيقه پس از مخلوط شدن اجزاء با يکديگر نسبت به اعمال آن بر روی سطح اقدام گردد .

هنگام اختلاط و در زمان مصرف، رنگ می بايست به طور مداوم  همزده شود.

به دليل انجام واکنش بين اجزاء (A,B,C ) به مقدارلازم وجهت حداکثر 8 ساعت رنگ آميزی ،مخلوط اجزائ رنگ تهيه گردد.

 

پس از اختلاط به دليل انجام واکنش بين اجزاء رنگ ,رنگ مخلوط شده بعد از 8 ساعت قابل استفاده نيست.

 

کد تينر

کد هاردنر

نسبت وزنی اختلاط اجزاء  A ، B ، C

عمر مفيد رنگ آماده شده

Rtc.75

Rha.75

2 / 0.6/7

8ساعت

 
شرایط اعمال رنگ

 

اين رنگ را می توان توسط رول و يا قلم مو فقط به منظور لکه گيری در چند لايه اعمال نمود.

 

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری با هوا

Bar  6-4

 mm 2.5-1.2

80 - 40  

اسپری بدون هوا

Bar 150- 120

mm 0.53-0.38

80 - 40  

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطح

 %80 <

C)º ( 40-10

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنم C >º 5    (Cº 45-10)

 

زمان اعمال لايه بعد

سخت شدن کامل

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

> 7روز

7 روز

16-12 ساعت

3-2 ساعت

Cº25

 
سیستم پیشنهادی
 

برای پوشش سازه های فلزی و تاسيساتی که در شرايط جوی نامساعد مانند رطوبت بالا ,باران اسيدی ,نور خورشيد و مواد شيميائی قرار دارد سيستم زير پيشنهاد ميگردد.

 

لايه اول

آستر اپوكسي زينک ريچ 

µ 75

لايه ميانی

اپوکسی سری Rmi75  

µ 40-50

رنگ نهائي

پلی اورتان سری R85

µ 40-50

 
شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده وبايستی درظروف دربسته وپلمپ شده،دور از اتش،مواد محترقه،حرارت وجريان برق قوی قرارگيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30 - 5 درجه سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف،رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 

جزء c می بايست دور از رطوبت نگهداری شده و در صورت باز شدن پلمب بلافاصله مصرف گردد.

 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوش و ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 

 

شرح محصول

 

اين سيستم سه جزئي و بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آميد فرموله شده و حاوی درصد بالائی از پودر روی می باشد که با انجام واکنش های شيميائی با عوامل خورنده محيطی و به روش کاتديک،مانع از نفوذاين عوامل و خوردگی سطح ميگردد و به دليل دارا بودن اين ويژگی خاص برای پوشش سازه های فلزی که درشرايط جوی نامناسب و محيط های صنعتی خورنده قرار دارند توصيه می گردد.

ویژگی ها

 مقاوم در برابر محيط های صنعتی و شيميائی

 چسبندگی خوب بر روی سطوح مختلف فلزی

 مقاومت عالی در برابر رطوبت و خوردگی

 

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ

تاريخ انقضاء هاردنر

بسته بندی

خاکستری

سه جزئی

24 ماه

24 ماه

20 ليتری

 
آماده سازی سطوح
 

سطوح فلزی

سطح بايستی عاري از هر گونه آلودگي مانند املاح،گردوغبار،روغن،جرم نورد،زنگ زدگي،بقاياي رنگ قبلي و رطوبت باشد. سطوح را ميتوان توسط روشهای متداول ويا ترجيحا" سند بلاست حداقل تا درجه SA2.5 پاک سازی نموده و مطابق استاندارد  SSPC-SP1 حلال شوئی نمود .

 
آماده سازی رنگ
 

جزء AوBوCرا دقيقا" به نسبت اعلام شده با يگديگر مخلوط نموده و کاملا" هم بزنيد.

سی دقيقه پس از مخلوط شدن اجزاء با يکديگر نسبت به اعمال آن بر روی سطح اقدام گردد .

هنگام اختلاط و در زمان مصرف، رنگ می بايست به طور مداوم  همزده شود.

به دليل انجام واکنش بين اجزاء (A,B,C ) به مقدارلازم وجهت حداکثر 8 ساعت رنگ آميزی ،مخلوط اجزائ رنگ تهيه گردد.

 

پس از اختلاط به دليل انجام واکنش بين اجزاء رنگ ,رنگ مخلوط شده بعد از 8 ساعت قابل استفاده نيست.

 

کد تينر

کد هاردنر

نسبت وزنی اختلاط اجزاء  A ، B ، C

عمر مفيد رنگ آماده شده

Rtc.75

Rha.75

2 / 0.6/7

8ساعت

 
شرایط اعمال رنگ

 

اين رنگ را می توان توسط رول و يا قلم مو فقط به منظور لکه گيری در چند لايه اعمال نمود.

 

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری با هوا

Bar  6-4

 mm 2.5-1.2

80 - 40  

اسپری بدون هوا

Bar 150- 120

mm 0.53-0.38

80 - 40  

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطح

 %80 <

C)º ( 40-10

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنم C >º 5    (Cº 45-10)

 

زمان اعمال لايه بعد

سخت شدن کامل

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

> 7روز

7 روز

16-12 ساعت

3-2 ساعت

Cº25

 
سیستم پیشنهادی
 

برای پوشش سازه های فلزی و تاسيساتی که در شرايط جوی نامساعد مانند رطوبت بالا ,باران اسيدی ,نور خورشيد و مواد شيميائی قرار دارد سيستم زير پيشنهاد ميگردد.

 

لايه اول

آستر اپوكسي زينک ريچ 

µ 75

لايه ميانی

اپوکسی سری Rmi75  

µ 40-50

رنگ نهائي

پلی اورتان سری R85

µ 40-50

 
شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده وبايستی درظروف دربسته وپلمپ شده،دور از اتش،مواد محترقه،حرارت وجريان برق قوی قرارگيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30 - 5 درجه سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف،رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 

جزء c می بايست دور از رطوبت نگهداری شده و در صورت باز شدن پلمب بلافاصله مصرف گردد.

 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش،روپوش و ماسک  مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 
 

.Copyright(c)2009 , All rights reserved for rawshan co
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر