جستجو
  
ثبت نام كاربر      ورود به سايت
آب و هوا
 
دمای فعلی :  

حداکثر دما :  
حداقل دما :  


ورود اعضا


ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

آستر الکیدی اکسید آهن (ضد زنگ) سری Rpr10

 

شرح محصول

اين آستري با استفاده از رزين آلكيد و پيگمنت ضد خوردگي اكسيد آهن تهيه شده و داراي مقاومت خوبي در مقابل خوردگي در شرايط جوي مختلف و رطوبت مي باشد. اين آستري جهت پوشش سطوح فلزی وبه منظور افزايش مقاومت فلز در برابر خوردگی تهيه شده وبا انواع رنگ های لايه مياني و يا رويه  آلكيدي سازگار مي باشد.

ویژگی

مقاوم در برابر شرايط مختلف آب و هوائي
چسبندگی خوب برروی سطوح مختلف
سهولت در اعمال

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ    

بسته بندی

قرمز اخراء

يک جزئی         

12 ماه

20.4.1 ليتری


آماده سازی سطوح
 

سطوح فلزي

سطح را بايستي عاري از هر گونه آلودگي مانند املاح، روغن و يا  ذرات گرد و غبار كرد.زنگ زدگي هاي موجود بر روي سطوح را ابتدا توسط روش هاي متداول زدوده،سپس يك و يا دو لايه ضد زنگ بر روي سطح اعمال نمائيد.


آماده سازی رنگ

ابتدا رنگ را كاملا به هم زده تا كاملا يكنواخت شود.
با استفاده از تينر مربوطه مي توانيد رنگ را تا رسيدن به ويسكوزيته مورد نظر رقيق نمائيد.

   کد تينر

Rtc.10 

   سری رنگ

Rpr10.

شرایط اعمال رنگ

برا ي اعمال اين رنگ از رول و يا قلم مو،مي توان استفاده نمود و براي رسيدن به ضخامت مورد نظر بايستی چند لايه اعمال گردد.

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری با هوا

  Bar 4 - 3

mm 2.5 -1.2

80 - 40  

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطوح فلزي

 %90 <

C)º ( 45-5  

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنمC >º3   (Cº 45-10)

 

زمان اعمال لايه بعد

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

   >20ساعت

3 ساعت

45 دقيقه

Cº25

 
سیستم پیشنهادی

سيستم رنگ آميزی ذيل برای پوشش سطوح فلزی به کار رفته در داخل و خارج از ساختمان پيشنهاد می گردد.

آستر

آستر آلکيدی اکسيد آهن

µ50-40

لايه ميانی

آستر آلکيدی طوسی

µ 40-30

لايه نهائی

رنگ رويه آلکيدی

µ 40-30

 

شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده و بايستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از اتش، مواد محترقه ، حرارت و جريان برق قوی قرار گيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30-10 درجه سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف،رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش و روپوش مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 

 

شرح محصول

اين آستري با استفاده از رزين آلكيد و پيگمنت ضد خوردگي اكسيد آهن تهيه شده و داراي مقاومت خوبي در مقابل خوردگي در شرايط جوي مختلف و رطوبت مي باشد. اين آستري جهت پوشش سطوح فلزی وبه منظور افزايش مقاومت فلز در برابر خوردگی تهيه شده وبا انواع رنگ های لايه مياني و يا رويه  آلكيدي سازگار مي باشد.

ویژگی

مقاوم در برابر شرايط مختلف آب و هوائي
چسبندگی خوب برروی سطوح مختلف
سهولت در اعمال

فام

تعداد اجزاء

تاريخ انقضاء رنگ    

بسته بندی

قرمز اخراء

يک جزئی         

12 ماه

20.4.1 ليتری


آماده سازی سطوح
 

سطوح فلزي

سطح را بايستي عاري از هر گونه آلودگي مانند املاح، روغن و يا  ذرات گرد و غبار كرد.زنگ زدگي هاي موجود بر روي سطوح را ابتدا توسط روش هاي متداول زدوده،سپس يك و يا دو لايه ضد زنگ بر روي سطح اعمال نمائيد.


آماده سازی رنگ

ابتدا رنگ را كاملا به هم زده تا كاملا يكنواخت شود.
با استفاده از تينر مربوطه مي توانيد رنگ را تا رسيدن به ويسكوزيته مورد نظر رقيق نمائيد.

   کد تينر

Rtc.10 

   سری رنگ

Rpr10.

شرایط اعمال رنگ

برا ي اعمال اين رنگ از رول و يا قلم مو،مي توان استفاده نمود و براي رسيدن به ضخامت مورد نظر بايستی چند لايه اعمال گردد.

 

فشار سر نازل

قطر نازل

زاويه اسپری

اسپری با هوا

  Bar 4 - 3

mm 2.5 -1.2

80 - 40  

 

حد اکثر رطوبت نسبی

دمای محيط

دمای رنگ

دمای سطوح فلزي

 %90 <

C)º ( 45-5  

دمای سطح C ≥º4

نقطه شبنمC >º3   (Cº 45-10)

 

زمان اعمال لايه بعد

خشک شدن عمقی

خشک شدن سطحی

 

   >20ساعت

3 ساعت

45 دقيقه

Cº25

 
سیستم پیشنهادی

سيستم رنگ آميزی ذيل برای پوشش سطوح فلزی به کار رفته در داخل و خارج از ساختمان پيشنهاد می گردد.

آستر

آستر آلکيدی اکسيد آهن

µ50-40

لايه ميانی

آستر آلکيدی طوسی

µ 40-30

لايه نهائی

رنگ رويه آلکيدی

µ 40-30

 

شرایط انبارداری
 

اين رنگ قابل اشتعال بوده و بايستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از اتش، مواد محترقه ، حرارت و جريان برق قوی قرار گيرد.

 

دمای انبار بايد مابين 30-10 درجه سانتيگراد بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد.

ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف،رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمائيد.

 
نکات ایمنی و بهداشت
 

از هر گونه تماس اين رنگ با پوست ،چشم،دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمائيد.

هنگام مصرف از دستکش و روپوش مناسب استفاده نمائيد.

درصورت تماس اين رنگ با چشم ويا ورود به دهان بايد آن را با مقدار زيادی آب شستشو داده و سپس سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

 
 

.Copyright(c)2009 , All rights reserved for rawshan co
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر